Přeskočit na navigaci

Vyřízení stavebního povolení

V případě zájmu za Vás vyřídíme kompletně stavební povolení se všemi náležitostmi a potřebnými doklady.

  • Vyjádření o existenci sítí – EON, ČEZ, vodárny, kanalizace, plynárny, O2, CHKO
  • Vynětí ze zemědělského půdního fondu
  • Žádosti o připojení k elektrické síti
  • Souhlasy zúčastněných atd.

Budeme Vás zastupovat na úřadech a při jednání s účastníky řízení.