Přeskočit na navigaci

Stavební dozor

Stavební dozor je nezbytný prvek k úspěšnému procesu výstavby, který šetří Váš čas a peníze. Objednáním dozoru eliminujete vady a případné poruchy domu, které se mohou negativně projevit až při jeho používání, nebo zkrácením jeho životnosti.

Činnost dozoru

  • Prostudování a posouzení nabídek
  • Doporučení nejvýhodnější nabídky
  • Seznámení s projektem, stavebním povolením, s obsahem smluv atd.
  • Účastní se předání staveniště
  • Sleduje dodržování zadávacích podmínek
  • Pořizuje fotodokumentaci a sleduje kvalitu prováděných prací
  • Účastní se kontrolních dnů a předávání jednotlivých dokončených částí stavby
  • Vydání závěrečného protokolu

CENÍK

za vykonaný dozor, jednání s úřady a dodavatelem 350 Kč/hod
zpracování závěrečného protokolu o stav. dozoru včetně fotodokumentace 3 000 Kč
dopravné 7 Kč/km

Množství a četnost kontrolních dozorovanýh prohlídek bývá zpravidla 10 – 15 za průběh výstavby. Lze však dohodnout individuálně dle přání investora.